Onze visie

Basisschool Balder is een nieuw opgerichte en dynamische basisschool dicht bij het station Brussel-Zuid.

Tal van nationaliteiten vertegenwoordigen onze school. Deze diversiteit vormt meteen de kracht van onze school en brengt enorme uitdagingen en kansen met zich mee.

Kinderen verkennen verschillende waarden, normen, talenten en culturen. In een talige leeromgeving streven we naar optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle kinderen zodat ze sterke burgers worden in de wereld van morgen.

Om die ontwikkeling te stimuleren wordt de school omgevormd tot een krachtige leeromgeving waarin kinderen doelgericht ondersteund worden bij het verwerven van leerervaringen.

Ons onderwijs wordt aangeboden op maat van iedereen. We stemmen onze visie af op het pedagogisch project van het GO!

Vanuit ervaringsgericht en handelingsgericht onderwijs willen we onze kinderen betekenisvolle taken en uitdagingen geven om hun intellectuele ontwikkeling te stimuleren. Dit betekent dat we er willen voor zorgen dat alle kinderen maximale leerkansen aangeboden krijgen.

De gezondheid van onze kinderen is uitermate belangrijk voor ons. We streven er dan ook naar hun fysieke ontplooiing te stimuleren. Zowel sport, voeding, hygiƫne als lichaamshouding behoren tot onze aandachtspunten.

Deze visie wordt vertaald in activiteiten zoals hoekenwerk, handelingsgericht werken, oudercontacten, infomomenten,...

Dagelijks staat een sterk en dynamisch team klaar om deze visie vorm te geven. Het spreekt voor zich dat we dit niet alleen kunnen bereiken. Daarom rekenen we ook op de steun en ondersteuning van de ouders. Ouderbetrokkenheid is een pijler waarop we sterk willen inzetten.

BS Balder wil samen met ouders, leerkrachten en ELK KIND school maken.