Schoolraad

15 september 2020

Beste 

In het schooljaar 2020-2021 dient er opnieuw een schoolraad opgericht te worden voor de komende vier jaar. In essentie is dit een overleg- en adviesorgaan. Een schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid. De samenstelling bestaat uit drie ouders, drie personeelsleden en twee leden uit de lokale gemeenschap. Elk lid van de schoolraad heeft één stem. De directeur is ook aanwezig op de schoolraad. 

Oproep tot kandidaatstelling:
Indien je lid wil worden van de schoolraad, is het nu het moment om je kandidaat te stellen. Indien je niet goed weet hoe je moet kandideren, vraag hulp aan de directeur. De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen voor de rechtstreekse verkiezingen is 31 oktober 2020 en voor de coöptatie 1 februari 2021. Het adres om je kandidatuurstelling in te dienen is de Mérodestraat 105, 1060 Sint-Gillis. Gelieve die in een gesloten omslag te stoppen. 

​​​​​​​Bevoegdheden (advies overbrengen & overleg):

 • algemene organisatie van de school
 • werving van leerlingen of cursisten
 • organisatie van extra muros en parascolaire activiteiten
 • schoolbudget
 • schoolwerkplan
 • toewijzing mandaat directeur
 • programmatie studieaanbod
 • schoolinfrastructuur
 • organisatie leerlingenvervoer
 • vastleggen van criteria betreffende lestijdenpakket
 • organisatie van niet-lesgebonden opdrachten
 • welzijn en veiligheid op school
 • schoolreglement
Voor meer info hierover, vraag gerust uitleg aan de directeur.

Met vriendelijke groeten
​​​​​​​GO! Basisschool Balder