Beste ouder

Na de vakantie krijgen de kinderen nieuwe leerstof aangeboden volgens de principes van ‘preteaching’. Wanneer de scholen heropenen, wordt deze leerstof uiteraard herhaald. Binnenkort vernemen jullie van alle leerkrachten hoe dit gaat verlopen in de komende twee weken aangezien dit verschilt van klas tot klas.

Voor de kleuterschool voorzien wij 5 tot 10 lesuren per week en voor de lagere school 10 tot 15 lesuren per week. Wij beseffen dat flexibiliteit gepaard moet gaan hiermee en vragen dan ook aan jullie om (in samenspraak met de leerkrachten) volgens een plan of weekschema te werken.

Vraag of uw kind alles begrijpt. Kijk of het alleen kan verder werken. Blijf in de buurt om vragen te beantwoorden. Je hoeft niet zelf les te geven. Help maximaal 2 uur per week met taken. Vindt uw kind het moeilijk om thuis te leren? Neem contact op met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken.

Beschikt u thuis niet over een vaste pc, laptop, tablet of printer. Meld dit dan meteen aan de klasleraar en het secretariaat. Het blijft mogelijk om werkbundels of taken af te halen in het secretariaat mits afspraak. Hiervoor belt u naar het telefoonnummer 02 897 56 10.

Graag voegen wij nog een dankwoord toe. Misschien werkt u, vangt u uw kind op, én doet u het huishouden. We weten dat dat niet gemakkelijk is. Daarom willen we u bedanken om tot nu vol te houden.

Leren is belangrijk. Uw gezondheid en die van uw kind is nog belangrijker. Daarom proberen we u en uw kind zo goed mogelijk te begeleiden de volgende weken.

Vanaf dat wij nieuwe richtlijnen krijgen, brengen we jullie verder op de hoogte.​​​​​​​