Addendum voltijdse leerplicht

  • Vanaf 1 september 2020 verlaagt de aanvang van de leerplicht van 6 naar 5 jaar.
  • Het nieuwe eerste jaar leerplichtonderwijs situeert zich in het kleuteronderwijs, met extra aandacht voor taalvaardigheid Nederlands.
  • De leerplicht voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs bedraagt vanaf het schooljaar 2020-2021 290 halve dagen aanwezigheid per schooljaar.
  • Afwezigheden van 5-jarigen in het kleuteronderwijs die de directie als aanvaardbaar beschouwt worden in aanmerking genomen voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid voor het voldoen aan de leerplicht en de regelmatigheid van de leerling.
Meer info hierover vindt u in het addendum in bijlage.
​​​​​​​